การดูแลรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่รถยนต์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ

วิธีสังเกตุแบตเตอรี่เสื่อม

เมื่อมีอาการต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ