• เมื่อมีอาการต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ (สำหรับแบตเตอรี่ธรรมดา)
  • ไฟหน้าไม่สว่าง
  • ตอนเช้าสตาร์ทรถติดยาก (เสียงเครื่องหมุนช้า)
  • กระจกไฟฟ้าเริ่มทำงานช้าลง ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถทำงานช้าลง
  • เมื่อแบตเตอรี่ใช้งานมานานกว่า 1.5 – 2 ปี
  • ไดสตาร์ทไม่สามารถทำงานได้
  • แผ่นธาตุภายในเกิดอาการบวม
  • น้ำกรดภายในลดลง (แห้ง) ต่ำกว่าแผ่นธาต